Skip to content

Benvinguts a la família del Futbol Club Sant Celoni.

  Dades Esportives
  PorterAltres

  Dades Personals


  Dades Familiars


  Domicili
  Econòmiques

  PREUS

  Quota General -> 420€ (60€ d'inscripció i 3 quotes de 120€ que es giraran el 5 de septembre, 5 d'octubre i 5 de novembre)
  Quota Escoleta -> 240€ (60€ d'inscripció i 2 quotes de 90€ que es giraran el 5 d'octubre i 5 de novembre)

  Descompte de 50€ per a Germans

  La inscripció no serà efectiva fins al pagament de 60€ al número de compte del banc de Sabadell
  (ES80 0081 0082 2400 0143 1449) indicant el nom del jugador i concepte "INSCRIPCIÓ 23/24"

  Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

  Omplint aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu al Futbol Club Sant Celoni a fer els càrrecs bancaris per al pagament de les quotes que heu acceptat en aquest document, ja sigui el total de quota en pagament únic o bé en el pagament periòdic acordat. Teniu el dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera, d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb ella. Tanmateix, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes, des de la data en que va ser carregat al compte.


  Tipus de Pagament

  Pagament ÚnicPagament Periòdic

  DRETS D'IMATGE

  Dubtes o preguntes

  Efectes de la inscripció

  Els sota signants com a Pare/Mare/Tutor o jugador/a, declarem conèixer i acceptar el Reglament de Règim Intern del Club i que el seu incompliment pot ser motiu d’exclusió del Club.
  En cas de renúncia, de qualsevol tipus, per continuar formant part del nostre club durant la temporada en curs, NO es retornarà cap quota o pagament efectuat amb anterioritat.
  Les despeses generades per impagament de rebuts domiciliats es cobraran al jugador/a.
  La present preinscripció serà provisional i no garanteix la plaça definitiva per la temporada 2023/2024 (cas de que el club no pugui oferir una plaça definitiva al jugador/a, es tornarà l’import de la inscripció)

  PROTECCIÓ DE DADES

  Totes les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, a través dels formularis de recollida de dades del Futbol Club Sant Celoni, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual n’és responsable el Futbol Club Sant Celoni.
  Totes les dades personals sol·licitades, en el document de pre-inscripció, són obligatòries i, per tant, si l'Usuari no facilita aquestes dades, el Futbol Club Sant Celoni podrà denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.
  Back To Top